O nás

Jsme tým psychologů, sdružených pod privátní psychologickou praxí. V současné době jsme všichni frekventanty dlouhodobých, akreditovaných psychoterapeutických výcviků různých směrů, jsme zařazeni do předatestačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie a pracujeme pod supervizí zkušených kolegů.

Nabízíme individuální psychologické poradenství a terapii, můžete se na nás obrátit v případě, že Vás trápí:

 • Nadměrný stres, zátěž, kterou nedokážete zvládat
 • Úzkosti, fobie, nutkavé myšlenky
 • Zhoršená nálada, nechuť do života
 • Psychosomatické obtíže
 • Nespokojenost v životě, v práci, ve škole
 • Poruchy spánku
 • Životní krize
 • Problémy s pamětí, soustředěním
 • Partnerské a vztahové potíže
 • Ztráta blízkého člověka
 • Nízká sebedůvěra
 • Osamělost, vyčleněnost z kolektivu, ze života

nebo máte zájem o

 • Sebepoznávání
 • Osobnostní růst, rozvoj vlastního potenciálu
 • Řešení otázky spirituality
 • Zvládání agrese
 • Pomoc se závislostí

Služby

Poskytujeme služby:

 • Individuální poradenství a terapie
 • Krizová intervence
 • Hypnóza
 • Nácvik relaxačních technik
 • Trénink kognitivních funkcí
 • Psychologická diagnostika

Konkrétní nabídku služeb, informace o volných termínech a cenách sezení je možné najít po klinutí na profil každého z nás.

Náš tým

smotek
PhDr. Michal Šmotek
Jsem psycholog pracující primárně ve zdravotnictví, nyní v předatestační přípravě (IPVZ) v Národním ústavu duševního zdraví a Institutu neuropsychiatrické péče, kde získávám zkušenosti s klinickou prací na odděleních afektivních, úzkostných, psychotických a kognitivních poruch, i v ambulanci klinické psychologie. Kromě psychodiagnostiky patří k náplni mé práce i psychoedukace, skupinová a individuální psychoterapie. Výzkumně působím v rámci programu pro spánkovou medicínu a chronobiologii, v současné době pokračuji v postgraduálním Ph.D. studiu v oboru neurovědy na 3. Lékařské fa-kultě…
Více
veldova
Mgr. Karolina Janků (roz. Veldová)
Vystudovala jsem jednooborovou Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve studiu pokračuji i nadále jako postgraduální student oboru Neurověd na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jsem také v předatestační přípravě v oboru Klinické psychologie (IPVZ) a frekventantem pětiletého akreditovaného výcviku v kognitivně behaviorální terapii (KBT). Momentálně dokončuji třetí rok výcviku. V současné době pracuji jako psycholog a postgraduální student v Národním ústavu duševního zdraví. Klinické zkušenosti získávám na psychiatrických odděleních (psychotické,…
Více
liskova
Mgr. Monika Kliková
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní pokračuji v doktorském studiu na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor Neurovědy, kde se zabývám problematikou spánkových poruch, především REM parasomnií (např. noční můry, spánková obrna,…). Vzdělávám se také v rámci postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v oboru Klinická psychologie. Jsem frekventantkou dynamicky orientovaného psychoterapeutického výcviku Rafael Institut se zaměřením na psychoterapii a prevenci traumatu. Absolvovala jsem kurz komplexní krizové intervence a…
Více
sedlakova
Mgr. Kateřina Šulcová (roz. Sedláková)
Mimo soukromou praxi pracuji jako psycholog ve zdravotnictví na psychiatrických odděleních v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech (práce se supervizí klinického psychologa), kde jsem získala zkušenosti s psychodiagnostikou a psychoterapií u klientů trpících např. depresí, úzkostí nebo i psychózou. Cenné zkušenosti jsem získala během více jak dvouleté práce v prestižní ordinaci klinické psychologie ProPsyche, kde jsem se setkala s různými typy lidí a jejich trápeními. Absolvovala jsem akreditovaný kurz kompletní krizové intervence, mohu tak nabídnout pomoc lidem nacházejícím se v krizi…
Více
vorackova
Mgr. Veronika Voráčková
Jsem absolventkou jednooborové psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti pokračuji v doktorandském studiu na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém studiu se věnuji především oblasti psychotických poruch. Konkrétně ověřuji, jaké faktory mohou být rizikové pro rozvoj těchto onemocnění. Mám absolvovaný kurz kompletní krizové intervence a první psychologické pomoci. Pracovala jsem jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně a mám zkušenost s dětmi s vývojovými poruchami (např. autismus, Aspergerův syndrom) a poruchami učení (např. dyslexie,…
Více
dorazilova
Mgr. Aneta Dorazilová
V roce 2012 jsem absolvovala studium Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti dokončuji třetí rok výcviku v gestalt psychoterapii (Český institut pro výcvik v gestalt psychoterapii Dialog) a studuji PhD obor Klinická psychologie (zde se zabývám zejména rozvojem psychotických onemocnění). Nyní pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v Národním ústavu duševního zdraví a jsem zařazena do předatestační přípravy (IPVZ). Moje práce mě velmi baví a těším se na seznámení s vámi! Už vaše rozhodnutí vyhledat pomoc je velkým krokem kupředu. Co nabízím? Prostor a čas pouze…
Více

Kontakt

Psychologové Praha

Spálená 108/51

Praha 1, 110 00

Email: psychologovepraha@gmail.com

Napište nám